CampagneColumns

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is begonnen! Tijdens de campagne treft u hier elke twee weken een column aan van één van onze kandidaten. 

De kandidaten gaan in op de dagelijkse zaken waar ze tijdens de campagne mee te maken hebben.

Jeroen Regtuijt: And the winner is...

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen in het land, dus ook in Wierden, maken zich hiervoor én hierover al maanden druk. De ene ludieke promotieactie volgt de andere op. En natuurlijk doet de ChristenUnie Wierden-Enter hieraan mee. Afgelopen woensdag nog vereerde Arie Slob Wierden met een bezoek. Een leuk programma, met als verrassend hoogtepunt de uitreiking van de waarderingsprijs van € 250 voor het groentetuinproject van De Piet i.s.m. CarrintReggeland/BOWIE. En als ludiek item met Arie Slob door Wierden: in een knalgele campagne cabrio vol CU blauwe jassen!

In de campagne blijft ChristenUnie Wierden-Enter wel dicht bij haar principes. Medio vorig jaar hebben we al afgesproken de campagne oprecht te voeren; zonder modder gooien. Oprechtheid, transparantie en verantwoordelijkheid nemen sieren immers ons woordenboek. En eerlijk is eerlijk, soms is de verleiding wel erg groot om een flinke kluit te pakken. Bijvoorbeeld afgelopen week bij het stukje van CDA (Broeze) in De Wiezer. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat me daarin het meest stoort: de feitelijke onjuistheden of het feilloos afschuiven van dingen die (nog) geen succes zijn geworden. Begrijp me niet verkeerd, de afgelopen jaren zijn, mede dankzij de inzet van Broeze, vele mooie successen bereikt. Die mag je van mij gerust vieren, zolang je ook verantwoordelijkheid neemt voor de mindere dossiers.

Enfin, nog een halve week te gaan in aanloop naar die spannende woensdag 19 maart 2014. Dan weten we wie in Wierden de politieke winnaar is. Ongeacht je politieke kleur hoop ik van harte dat je dan ook stemt. Want dat is toch het minste wat je kunt doen?

Mocht je een steuntje in de rug nodig hebben, dan helpt de uitslag van de schaduwverkiezingen van RTV Oost van 14 maart 2014 een handje. And the winner is… ChristenUnie Wierden-Enter!

Jeroen Regtuijt
nr. 2 van de kandidatenlijst
14 maart 2014

Cees Hoogendijk: Rustdag

Op een gemiddelde zondag is het rustig in Enter en Wierden. Heerlijk rustig. Veel plaatsgenoten maken een wandelingetje of fietstocht en genieten van het dorp en de omgeving. Heerlijk even “de batterij opladen”; iets waar ze doordeweeks vaak niet aan toekomen.. Geen overvolle parkeerplaatsen of winkelstraten; gewoon heerlijk rustig. Dat deze rust broodnodig is voor lichaam en geest behoeft geen betoog; ieder mens heeft dat op geregelde momenten nodig.

Precies daarom ben ik blij dat de ChristenUnie zich sterk maakt voor de historisch gegroeide rustdag, de zondag. Geen koopzondagen dus. En daarmee sla je twee vliegen in één klap. Zowel bewoners als ondernemers hebben rust. Een vaste dag in de week waarop iedereen extra kan genieten van zijn of haar gezin en familie. Dat er elders – ondanks de nodige nadelen en overlast – wel koopzondagen worden ingevoerd is wat mij betreft juist een extra reden om in Enter en Wierden niet dezelfde fout te maken.

Veel plaatsgenoten steunen graag de eigen ondernemers en vinden het helemaal niet erg om dat “slechts” van maandag tot zaterdag te kunnen doen. Steunt u onze eigen ondernemers en wilt u tegelijkertijd rust in het dorp? Stem dan op de ChristenUnie!

Cees Hoogendijk
ChristenUnie-sympathisant
28 februari 2014

Erik Nieuwenhuis: Met ziel en zakelijkheid

Het leek een aantal jaren terug soms wel dat economische groei het enige was waar het om gaat in onze samenleving. De jaren van crisis hebben meer dan eens, soms zelfs pijnlijk, duidelijk gemaakt dat er gelukkig meer is dan welvaart en groei.

Hoe belangrijk is het voor u dat er mensen naar u omzien wanneer u het moeilijk heeft en andersom; geven maakt u toch ook gelukkiger dan nemen of ontvangen?

Als vader van 4 prachtige dochters, ondernemer en betrokkene bij de (jeugd van) de buurtschap Rectum-Ypelo en de Hervormde Gemeente Wierden heb ik gemerkt hoe waardevol het is dat we oprechte interesse hebben in elkaar en tijd (prioriteit) hebben voor elkaar. Niet omdat het moet of omdat we het gewend zijn, maar omdat het de gevende en ontvangende persoon gelukkiger maakt. Wel bijzonder toch als we bedenken dat dit heel dicht tegen het eerste en grote gebod van onze lieve Heer aan zit?

Wanneer ik naar de politieke partijen kijk worden wij hierin vind ik verrassend goed gesteund door de ChristenUnie, voor wie overigens voor de crisistijd het omzien naar elkaar ook al belangrijke pijler was.

Soms zie je dat wanneer er meer dan gemiddeld aandacht is voor de zachte kant (ziel), de tastbare kant (zakelijkheid) onderbelicht raakt. Bij de ChristenUnie duidelijk niet!

 • In het buitengebied Rectum-Ypelo waar wij wonen hoor ik van veel noabers dat er uitgezien wordt naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied en op de bedrijventerreinen, waar de ChristenUnie een belangrijke rol in heeft gespeeld. 
 • Eveneens is het een tijdje politiek onzeker geweest of de kleine scholen konden blijven bestaan. Ook daar heeft de ChristenUnie zich hard voor gemaakt. 
 • Als internet ondernemer met als doelgroep de bouw zie ik hoe belangrijk het is dat de woning- en bedrijfskavels van de gemeente marktconform worden aangeboden. Pas dan is het interessant genoeg om tot aankoop en nieuwbouw over te gaan in plaats van bijvoorbeeld in een andere gemeente een kavel te kopen. De ChristenUnie neemt haar verantwoordelijkheid ook in deze.
 • En wat me ook aanspreekt in de ChristenUnie: Niet eindeloos vergaderen maar kerntaken uitvoeren met een slanke overheid zodat belastinggeld goed besteed wordt.

U merkt het al, ChristenUnie verdient mijn stem en ik hoop ook die van U!

Hartelijke groet!

Erik Nieuwenhuis
ChristenUnie-sympathisant
11 februari 2014

Kees van Dijk: Wij werken graag aan uw geluk

Maar daar hebben wij u wel bij nodig! De ChristenUnie heeft in de afgelopen periode niet stilgezeten. De raadsleden doen het vele werk in de gemeenteraad. Dat gaat immers gewoon door.  Het campagneteam draait op volle toeren.  Het verkiezingsprogramma is klaar. Nu op weg naar de uitvoering. We hebben belangrijke speerpunten benoemd. De gemeente Wierden en haar inwoners hebben baat bij de realisatie daarvan.

Voordat het zover is, zijn er de verkiezingen. De (kandidaat)raadsleden staan hun mannetje en gaan graag aan het werk. Werken aan uw geluk!

En dat niet alleen vanuit de oppositie. Het mag duidelijk zijn dat de ChristenUnie haar verantwoordelijkheid zal nemen en bestuursverantwoordelijkheid durft te dragen.  En dat kan alleen met uw hulp.

U, als kiezer, heeft ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Allereerst voor het stemmen zelf. Laat uw stem niet verloren gaan. Kom de 19e maart naar de stembus! U, als inwoner van de gemeente Wierden voelt zich toch betrokken bij de lokale belangen. Het zijn immers ook uw belangen. Of we het nu hebben over het zwembad, de bibliotheek, de Elsmoat of de Esrand.

En bij het kiezen, is het natuurlijk van belang om principieel te kiezen. Geef ook uw geloof een stem! Kies daarom de ChristenUnie vanwege haar duidelijke standpunten die geënt zijn op Gods onfeilbare Woord. Standpunten die zowel betrekking hebben op welzijn als welvaart. Wij beijveren ons om de zondag als rustdag te handhaven en daarom zijn wij geen voorstander van koopzondagen. Geef elkaar de rust en de ruimte om te ontspannen.

Er is aandacht voor milieu en economische ontwikkeling. Enerzijds het openstellen van de Elsmoat voor ondernemers van “buitenaf” maar anderzijds het “schaliegasvrij” houden van Wierden.  Al met al is er gezocht naar een goede balans tussen de vele belangen die er zijn. En wij menen dat wij met ons verkiezingsprogramma die balans hebben gevonden. Na 19 maart continueren wij graag onze inspanningen voor u maar eerst bent u aan zet…

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u een goede keus weet te maken.

Kees van Dijk
nr. 3 van de kandidatenlijst
27 januari 2014

Jeroen Regtuijt: Besturen met visie!

Besturen met visie… dat is de basis van ons verkiezingsprogramma. De ChristenUnie Wierden Enter streeft naar een toekomstbestendige gemeente Wierden. Dit vraagt om een visie die verder reikt dan één collegeperiode. Belangrijk daarbij is een helder beeld: waar staan we nu en waar willen we naartoe?

Waar staan we nu?

Een beetje graven in lokale feiten en ontwikkelingen spreekt me wel aan. Ryan Nijzink haalde in zijn column van 21 december jl. de stagnerende grondverkopen al aan. En er speelt meer in Wierden, zoals:

 • Wierden is een krimpgemeente: Wierden krimpt tot 2040 naar verwachting met zo'n 10%.
 • Decentralisaties: grote uitdagingen op het gebied van zorg en participatie komen op ons af.
 • Regionale arbeidsmarkt: circa 75% van de Wierdenaren met een baan werkt buiten Wierden, 85% daarvan werkt in Twente.
 • Bezuinigingen: grote financiële opgaven voor de gemeente, burgers én ondernemers.

Waar willen we naartoe?

Bovenstaande wetenschap brengt de komende tijd een aantal grote uitdagingen met zich mee. Wij richten ons daarbij op een toekomstbestendige gemeente Wierden door ons onder meer in te zetten voor:

 • Een aantrekkelijke en veilige gemeente.
  Krimp tegengaan door te investeren in een prettig vestigingsklimaat en passende voorzieningen, zoals voortgezet onderwijs, goede en veilige bereikbaarheid, aantrekkelijke dorpscentra in Enter en Wierden met goede parkeervoorzieningen en marktconforme kavelprijzen (woning én bedrijf).
 • Een sterkere samenwerking in Twente.
  Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, participatie, arbeidsmarkt en economische zaken. Dit maakt grote uitdagingen hanteerbaar voor een kleinere gemeente als Wierden. En het versterkt onze lokale en regionale economie.
 • Een slanke en klantgerichte overheid.
  De gemeente is ondersteunend aan de vraag van burgers en ondernemers. Dit vraagt om een 'ja, tenzij...' beleid. Met specifiek aandacht voor sterke Wierdense sectoren: bouw, dienstverlening, handel en landbouw.

Deze en andere punten zijn in ons verkiezingsprogramma in 7 thema's en 10 speerpunten uitgewerkt. Daarbij houden we rekening met 3 belangrijke christelijke principes:

 • Naastenliefde: noaberschop, hoe zorg je voor en met elkaar?
 • Gerechtigheid: heldere en eerlijke kaders, wederkerigheid
 • Rentmeesterschap: overheidsfinanciën, duurzaamheid

Daarbij respecteren we ook de zondagsrust.

Kortom,geef visie én geloof een stem, ook in 2014. Stem 19 maart op de ChristenUnie!

En voor ik het vergeet… uiteraard de beste wensen en een goed, gezegend 2014 gewenst!

Jeroen Regtuijt
nr. 2 van de kandidatenlijst
2 januari 2014

Ryan Nijzink: Eigen volk eerst?

De crisis duurt inmiddels al een jaar of vijf. Onze gemeente voelt de crisis op meerdere fronten. Denk aan de kortingen op het gemeentefonds (Rijksgeld), de Wwb-uitkeringen, enz. Ook het gemeentelijk grondbedrijf ondervindt de gevolgen van de crisis. De grenzeloze ambities van met name Twentse gemeenten zorgt er voor dat er te veel bouwrijpe bouwgrond ligt in de regio. Dat is ook in Wierden het geval. In de projecten Zuidbroek en Kleen Esch stagneert de verkoop van kavels/woningen nagenoeg volledig. En ook bedrijventerrein De Elsmoat loopt slecht. Niet verwonderlijk natuurlijk in deze tijd. Wat wel verwonderlijk is is de manier waarop de gemeente er mee om gaat.

Deze week bracht ons raadslid Wim Goosen een motie in stemming over De Elsmoat. Hij stelde voor om het bedrijventerrein ook open te stellen voor bedrijven van buiten de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten, dat zijn de gemeenten die De Elsmoat ontwikkelen. Tot nu toe gold nog het principe van vóór de crisis: Eigen volk eerst. Immers waren er destijds veel (Enterse) ondernemers die belangstelling hadden voor kavels en werd er min of meer al nagedacht over een nieuw terrein voor het geval De Elsmoat vol is. De realiteit is momenteel anders. De gemeente heeft inmiddels miljoenen geïnvesteerd in het plan met hoge rentelasten als gevolg. Het terrein ligt grotendeels braak. Te wachten op verkoop. Je mag blij zijn als er van buiten de gemeente belangstelling is. Dat levert ten minste  opbrengsten op aan verkoop van kavels, bouwleges, OZB, en uiteraard levert het minder rentelasten op. Tel uit je winst. Maar nee, de motie behaalde helaas geen meerderheid, hoewel het stemmenverschil klein was.

Het eigen-volk-eerst-principe blijft voor de Elsmoat van kracht. Of het nu geld kost of niet… Jammer!

Deze motie van de ChristenUnie past bij het thema van het verkiezingsprogramma dat binnenkort gepresenteerd wordt: “Besturen met visie”. Dat is hoe ik de partij ken. Niet populistisch roepen wat de inwoners willen horen maar lef tonen met eigen visie! Dat gold niet alleen voor De Elsmoat maar bij veel onderwerpen, ook in de huidige raadsperiode. Als het gaat om de strijd voor marktconforme kavelprijzen, het tegengaan van extra nieuwvestigingen van megastallen in landbouwontwikkelingsgebied of de komst van school De Passie naar Wierden. De ChristenUnie had telkens een goed afgewogen maar enigszins afwijkend standpunt. Standpunten waar we tot op heden geen spijt van hebben. Deze lijn wordt ook na 19 maart 2014 voortgezet! Niet alleen voor eigen volk (achterban), maar voor elke inwoner.

Ryan Nijzink
nr. 5 van de kandidatenlijst en campagneleider
21 december 2013

Riet Eshuis: We zijn er klaar voor en zeggen dank!

Afgelopen week bracht Wim Goosen de stelling in de Driehoek in met een vooraankondiging van de komende gemeenteraadsverkiezingen en de mededeling dat de ChristenUnie er klaar voor is.

In de achterliggende periode is er hard gewerkt aan tal van zaken. Door het bestuur werden kandidaten geselecteerd, ambities besproken, de leden geraadpleegd, een campagneteam gemaakt etc.

Het campagneteam is bezig geweest met een lokaal verkiezingsprogramma, een flyer met de onze top 10-speerpunten en een communicatieplan.  Er is wat vergaderd, geschreven, herschreven, gepresenteerd, en wat al niet meer.  Al met al is en wordt er veel werk verzet en dat allemaal voor een helder christelijk geluid in het politieke bestuur van Wierden

Maar we zijn er nog niet. In het nieuwe jaar gaat het erom spannen, dan willen graag extra de aandacht vestigen op onze uitgangspunten, op onze kandidaten enz.  Het zijn drukke tijden voor de fractieleden en leden van campagneteam.

Daarom is het goed om te starten met een woord van dank aan alle betrokkenen die op welke wijze dan ook veel tijd kwijt zijn aan het profileren en promoten van de ChristenUnie. Een woord van dank gaat ook uit naar allen die naast hen staan, echtgenoten en/of kinderen. Maar bovenal gaat onze dank uit naar onze Hemelse Vader, die het goede werk voor Hem zal zegenen.  Wij willen in gehoorzaamheid aan God, ons dienstbaar opstellen in het bestuur van onze mooie gemeente, voor nu en in de toekomst!

Riet Eshuis
Lijsttrekker ChristenUnie Wierden-Enter
6 december 2013