1e op de kandidatenlijst van de ChristenUnie! Wie is dat?

Keesdinsdag 20 februari 2018 09:32

Binnenkort verschijnen er grote posters van onze lijsttrekker in de gemeente. Maar u vraagt zich wellicht af wie dit precies is. Kees van Dijk stelt zich graag aan u voor!

Ik ben Kees van Dijk, 58 jaar,  gehuwd met Monique. Samen hebben we vijf kinderen en twee prachtige kleinkinderen. Tot en met mei 2017 woonden we in Wierden. Maar inmiddels wonen we opnieuw in Enter waar ik ooit als politieman werkzaam was.

Sinds kort ben ik directeur van de Bond tegen Vloeken, je weet wel van die papegaaienposters op de NS stations. Sinds jaar en dag ben ik lid van de ChristenUnie. Waarom? Eigenlijk wordt dat weergegeven door onze slogan “geef geloof een stem”. Dat geloof maakt dat ik met overtuiging invulling probeer te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid sta ik op de kandidatenlijst en zet ik mij graag in voor alle inwoners van de gemeente Wierden.

Van harte ondersteun ik de speerpunten van ons programma. Natuurlijk zijn er speerpunten te noemen die mij na aan het hart liggen. Ik noem veiligheid, zondagsrust, goede, betaalbare en levensloopbestendige woningen maar ook duurzaamheid. Dit zijn voor mij kernwoorden voor wat betreft de periode 2018-2022.

Voor mij geldt dat de christelijke identiteit van de ChristenUnie het startpunt is.  De Bijbelse normen en waarden geven immers goede en betrouwbare handvatten. Daarbij springen vooral naastenliefde, anders gezegd, omzien naar elkaar, rentmeesterschap en gerechtigheid een belangrijke rol. Persoonlijk vind ik een klantgerichte overheid erg belangrijk. Dit geldt ook voor de lokale overheid. De aandachtsvelden “economie, werk en inkomen” en “wonen, ruimte en veiligheid”, hebben mijn bijzondere interesse. Gelet op mijn politie en bancaire achtergrond is dat niet zo vreemd. 

Onze Bijbelse boodschap omzetten in daden is de persoonlijke uitdaging en opdracht. Ons verkiezingsprogramma vertelt daar een helder verhaal over!

Binnenkort zullen we de tweede kandidaat op de lijst aan u voorstellen, Riet Eshuis. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Heeft u nog vragen of wilt u contact opnemen met Kees van Dijk? Dat kan via de mail.

Labels

« Terug