ChristenUnie verdeeld over komst AZC

azcmaandag 07 december 2015 20:15

De ChristenUnie-fractie in Wierden is verdeeld over de komst van een AZC. ‘We zijn niet verdeeld over de hulp die we moeten bieden aan vluchtelingen’ zegt fractievoorzitter Eshuis. ‘Wel verschillen we van mening over de wijze waarop dat zou kunnen gebeuren’.

In september diende de ChristenUnie samen met PPW een NEW een motie in om te onderzoeken welke extra inzet Wierden zou kunnen plegen in de opvang van vluchtelingen. Intentie was een tijdelijke opvang voor schrijnende gevallen. Mensen die voor hongersnood, oorlogsgeweld of onderdrukking gevlucht zijn.

In navolging van die oproep heeft het College van Wierden voorgesteld om de komst van een AZC te onderzoeken. Maar is dat wel het antwoord op de motie? Wij vinden van niet. Neemt niet weg dat het wel een duurzame oplossing is voor een probleem waarvoor we een morele plicht erkennen.

Inmiddels is er een inspraakronde geweest waaraan 150 inwoners hebben deelgenomen. Tevens is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie gesproken over dit onderwerp en zijn er ook verschillende mensen die ons nog extra benaderd hebben met hun mening.  En in alle geledingen liepen die meningen uiteen. Zeker een groot AZC met 600 plekken roept veel weerstand op, ook onder geloofsgenoten.

Na lang wikken en wegen hebben wij besloten om elkaar vrij te laten in de persoonlijke overwegingen en keuze. In de fractie hebben wij stil gestaan bij de woorden uit Mattheus 25 en de overwegingen van Rabbijn Evers van het NIK over de opvang van vluchtelingen. 

De verdeelde stemming weerspiegelt onze worsteling over dit onderwerp, maar doet ook recht aan de inbreng vanuit onze (christelijke) samenleving.  Onze verwachting is dat  de stemming 8 december niet heel veel anders zal worden, daarmee wordt het voorstel waarschijnlijk verworpen.

 

Dit laat onverlet dat er op individuele basis wel barmhartigheid mogelijk is.  Bijvoorbeeld door als gezin een vluchteling-kind (AMV) op te nemen en deze een veilig onderdak te bieden. www.nidos.nl

Labels

« Terug