Kandidatenlijst

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

 1. Riet Eshuis - Egberts (Hoge Hexel)
 2. Wim Goosen (Wierden)
 3. Ria Brinkman - Jansen (Enter)
 4. Richard Bremmer (Wierden)
 5. Kees van der Valk (Ypelo)
 6. Dinand Nijzink (Hoge Hexel)
 7. Ryan Nijzink (Wierden)
 8. Klaas de Vries (Enter)
 9. Gert Jan Borghuis (Wierden)
 10. Wim Veneman (Wierden)
 11. Ruud Brinkman (Enter)
 12. Rianne van Grootheest - de Snoo (Wierden)
 13. Alex Postma (Wierden)
 14. Henk Velten (Enter)
 15. Bert de Wilde (Enter)
 16. Gerrit Kiekebeld (Wierden)
 17. Annie Hoekstra - ter Steege (Notter)
 18. Josien Wessels - van Zwol (Wierden)
 19. Wim Getkate (Enter)
 20. Jan Venebrugge (Hoge Hexel)
 21. Cees Hoogendijk (Wierden)
 22. Henk Remmink (Wierden)
 23. Lammert Wessels (Wierden)
 24. Arie Maat (Enter)
 25. Marja Westerman - Boerman (Wierden)
 26. Ria de Vries - Smelt (Wierden)
 27. Jan Beuving (Enter)
 28. Henk Wolterink (Hoge Hexel)
 29. Henk Dekker (Wierden)
 30. Hans Nijmeijer (Enter)

1. Riet Eshuis - Egberts

Riet is getrouwd met Johan en zij hebben samen vier dochters. Het gezin Eshuis woont in Hoge Hexel en is trouw meelevend lid van Ichtus vrije baptistengemeente in Notter. Riet is uitstekend op de hoogte van de wereld van het openbaar bestuur. Ze is sinds 2004 voorzitter van Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o. en sinds enige tijd is ze actief lid van de schaduwfractie van de ChristenUnie. Ook vervult zij momenteel een bestuursfunctie in St. Cultureel Erfgoed Hoge Hexel en in het Bestuur externe zaken van Ichtus. Kortom, besturen zit in haar genen en ze kreeg het van huis uit mee, want haar vader was zelf ooit wethouder van de gemeente Wierden.

 

 

 

2. Wim Goosen

Wim GoosenVijfenvijftig jaar geleden werd ik in Rijssen geboren. Ik ben gehuwd met Ira, wij hebben twee volwassen kinderen en sinds 2009 één kleinkind. Via Hoogland en Harderwijk ben ik in 1990 neergestreken in Wierden. Ik ben al vele jaren werkzaam bij lokale overheden (waterschap en verschillende gemeenten), sinds 2008 als directeur van Warmtenet Hengelo, een nieuw energiebedrijf dat woningen en utiliteitsbouw voorziet van duurzame warmte. 

Sinds mijn achtentwintigste jaar draai ik mee in kerk-, school- en gemeentebesturen. Besturen in mijn vrije tijd is gaandeweg een deel van mijn leven geworden.

In 2005, het laatste jaar van de raadsperiode 2002 - 2006, ben ik namens de ChristenUnie in de gemeenteraad gekomen en voor de periode 2006 – 2010 heb ik het fractievoorzitterschap op me genomen. Ik wist het al, maar kwam er proefondervindelijk achter dat politiek bedrijven nog weer iets anders is dan besturen. Minstens zo spannend, maar je houdt het alleen vol als je er aardigheid in hebt. En ook motivatie: die put ik uit de rijke bron van het Evangelie van waaruit ik iets aan de samenleving mag bijdragen wat mijzelf ook zo rijk is geschonken.

Ik wil mijn raadswerk graag blijven voortzetten, zij het in iets andere hoedanigheid, niet meer als lijsttrekker en fractievoorzitter. Dat heb ik bewust voor één raadsperiode willen doen. Van meet af aan had ik mijzelf de opdracht gegeven mee te helpen uitzien naar een geschikte opvolger. Die opzet lijkt te zijn geslaagd. Ik kijk er naar uit om mijn ervaringen straks te mogen delen met het elan en de uitstraling van Riet Eshuis, de nieuwe “First Lady” van de ChristenUnie.

De komende raadsperiode wordt anders dan de voorgaande. Er komt een grote bezuinigingsronde op de gemeente af. Dat vraagt om sterke bestuurders. Mensen met visie en inzicht, mensen ook die “nee” durven te zeggen en het niet zoals zo veel politici moeten hebben van “leuke dingen voor de mensen”. De ChristenUnie Wierden-Enter beschikt over dat type kandidaten.

3. Ria Brinkman - Jansen

Ria BrinkmanMijn naam is Ria Brinkman en ik ben 47 jaar. Ik woon in Enter, waar omzien naar elkaar nog heel normaal is. Dit maakt het wonen daar erg plezierig. Ik ben getrouwd met Klaas Brinkman en ons gezin bestaat verder uit vier jongens in de leeftijd van 20, 18, 15 en 11 jaar.

Ik heb een fantastische baan als maatschappelijk werker binnen de Geestelijke gezondheidszorg. Hier heb ik veel te maken met mensen, die in problemen zitten door traumatische ervaringen. Het is voor mij een voorrecht om voor deze mensen iets te mogen betekenen, zodat ze beter met hun trauma’s kunnen omgaan. Daarnaast heb ik in mijn werk veel te maken met getraumatiseerde vluchtelingen, die hun toevlucht hebben gezocht tot ons land.

De afgelopen raadsperiode heb ik mij vooral bezig gehouden met de onderwerpen WMO en jeugdzorg.

Voor de komende periode wil ik me, juist in tijden van bezuinigingen, inzetten voor de zorg voor de burgers. Nu moeten we fundamentele keuzes maken en daar willen we niet voor weglopen. Sterker nog, dat vind ik de ultieme uitdaging voor de komende tijd: 

 • Het zal niet gemakkelijk zijn en we zullen het niet ieder naar de zin kunnen maken, maar voor mij staat vooral voorop: “We moeten de zorg voor de meest kwetsbare burgers ook in de toekomst waarborgen.”
 • Dat hierin wat moet veranderen is duidelijk. Zorg voor elkaar als burgers onderling, de oude noaberplicht in een nieuwe vorm ontwikkelen, is naar mijn idee nodig om de zorg betaalbaar te houden. Ook zouden de Kerken hierbij actiever betrokken kunnen worden.
 • Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om goed te bekijken wie er werkelijk zorg nodig heeft.
 • Er moet een soort van cultuuromslag komen: Eerst kijken naar de mogelijkheden voor steun binnen de sociale omgeving, hulp door en voor onze buurvrouw/man, door de kerk proberen in te schakelen, voordat we de overheid om hulp vragen.
 • Zorg voor elkaar in het huwelijk. Een relatiecursus is een preventief middel voor relatiebehoud. Kijken naar mogelijkheden om relaties te herstellen wanneer er ernstige problemen zijn, de “trouw”belofte naar elkaar actualiseren.
 • De individualisering kenteren. Er is in het individualiseringsproces één gedachte dominant aanwezig: “Wanneer mensen een ander helpen, doen ze zichzelf tekort”. Maar dit is naar mijn mening een denkfout en dat is niet Bijbels. Zorg voor een ander is dienstbaarheid aan de samenleving. Hierin kun je de liefde van Jezus laten zien. Het kan op korte termijn stress opleveren, maar op de lange termijn levert het zelfrespect op en werkt het helend voor ons zelf en de ander. Ook voor niet-christenen. Natuurlijk is het belangrijk dat dit in evenwicht is, daarin heeft de overheid ook een belangrijke, beschermende rol. Ik ben van mening dat we de individualisering moeten kenteren. Als raadslid kan ik hier een actieve rol in spelen door te streven naar een goede en evenwichtige invulling van zorgtaken vanuit de steun door de sociale omgeving en betaalde arbeid binnen de WMO.
 • Zorg voor de jeugd. Ik vind het een prachtig punt dat André Rouvoet zich wil inzetten om de mogelijkheden voor vaders om de zorg voor het gezin op zich te mogen nemen, maatschappelijk meer aanvaardbaar te maken.
 • Opvoedingsondersteuning geven aan ouders, ook voor onze puberende jeugd. Ouders ondersteunen in het stellen van grenzen aan het zogenaamde “zelf beschikkingsrecht” van onze jonge pubers. Concreet denk ik hierbij aan hulp bij het creëerden van verantwoorde uitgavenpatronen, tegengaan van alcoholmisbruik en het vervroegen van de uitgaanstijden.

4. Richard Bremmer

Ik ben geboren in 1987 en opgegroeid in Wierden. Het Christelijk geloof was de basis van de opvoeding, die mijn ouders mij gegeven hebben. Ik ben actief meelevend lid in de Nederlands Hervormde Kerk (nu PKN) te Wierden en in deze kerk heb ik op 12 april 2009 belijdenis van het geloof afgelegd.

In 1991 ging ik naar de Protestants Christelijke Basisschool Sjaloom, de eerste twee jaar bracht ik door in het nu helaas afgebroken Eshoekje. Na de basisschool was in 1999 CSG Het Noordik aan de beurt (wie weet was het wel de Passie geweest als die toen al in Wierden gevestigd was) en daar heb ik zes jaar later mijn Gymnasium diploma in ontvangst genomen.

Vervolgens ben ik een jaar als magazijnmedewerker aan de slag gegaan, om in september 2006 te beginnen met een studie Theologie aan de Universiteit Utrecht. Op dat moment had ik nog niet de juiste motivatie om deze studie tot een goed einde te brengen en heb ik in de zomer van 2007 het magazijnwerk weer opgepakt.

Ik ben van plan om in september 2010 te beginnen met een studie Rechten. Gezien mijn plaats op de kandidatenlijst en het streven van de ChristenUnie om bij de verkiezingen vijf zetels in de raad te behalen, ben ik dubbel gemotiveerd om van de studie en het raadswerk het beste te maken.

In mijn vrije tijd houd ik me bezig met leeswerk voor de steunfractie van de ChristenUnie. Ook volg ik de cursus 'Welkom in de raad', die verzorgd wordt door de ChristenUnie kaderschool. Daarnaast ben ik bezig met een interessante cursus 'Theologische vorming voor gemeenteleden' in Rijssen.

Zo af en toe ben ik ook nog op of in de fiets te zien, ik ben namelijk een niet zo heel fanatieke, maar wel erg enthousiaste ligfietser. Sinds augustus 2009 beschik ik over een mooie ligfiets met drie wielen en een stroomlijnkap, een zogenaamde velomobiel.

De ontwikkelingen in Wierden met betrekking tot verkeer probeer ik dan ook zo goed mogelijk te volgen en ik hoop er ook spoedig meer invloed op te hebben. Het blijft echter wel zaak om eerst te zorgen, dat we de noodzakelijke voorzieningen voor de kwetsbare groepen realiseren voor we geld gaan uitgeven aan het nog mobieler maken van de al zo mobiele rest van Wierden.

Politiek spreekt mij al jaren aan, daarom ben ik sinds mijn zeventiende lid van de Christen­Unie. Sinds 2008 maak ik deel uit van de steunfractie van de ChristenUnie en nadat ik hoog op de kandidatenlijst geplaatst ben, is mijn enthousiasme om gemeenteraadslid te worden flink aangewakkerd. Ik verwacht, dat ik gaandeweg meer en meer vertrouwd zal raken met de gemeente, de mensen en de politiek. En andersom hoop ik, dat de Wierdenaren mij en de rest van de fractie ook steeds weten te vinden om ons te voorzien van informatie over alle onderwerpen, die actueel zijn in de gemeentepolitiek. Zonder deze relevante informatie kun je als raadslid namelijk nooit goed functioneren.

Ik hoop en bid, dat de ChristenUnie in 2010 met vijf zetels in de gemeenteraad van Wierden komt. We willen met elkaar laten zien, dat je met vertrouwen op God, net dat beetje extra hebt om je werk in de politiek te kunnen doen, zodat we in de fractie, in de raad, en misschien ook in het college van B&W, veel goede zaken kunnen realiseren voor de inwoners van de gemeente Wierden.

5. Kees van der Valk

Kees van der ValkIk ben 58 jaar oud, getrouwd met Fenneke Alberts en kerkelijk meelevend in de Hervormde gemeente van Enter. Mijn vrouw en ik zijn opgegroeid in Almelo, maar na ons trouwen in 1974 zijn we gaan wonen in het meestershuis in Ypelo. We hebben vier dochters en een zoon. Vier van hen zijn getrouwd en we mogen inmiddels uitzien naar ons vierde kleinkind. Overdag ben ik werkzaam in het onderwijs als talendocent aan De Passie in Wierden. Toen destijds - eind zeventiger jaren - de CHU opging in het CDA, heb ik me aangesloten bij de RPF, nu ChristenUnie.

Ik heb me daar altijd bijzonder thuis gevoeld: een gastvrije partij met een sociaal gezicht, een partij waarbinnen besef van saamhorigheid is en van daaruit de bereidheid om er samen voor te gaan. Voor een samenleving, waarin elk mens de moeite waard is.

Rond 1980, ten tijde van Dekkers, Koppelman en Van de Riet, ging ik deel uitmaken van de schaduwfractie en trad een paar jaren later toe tot de Gewestraad, een soort preprovincie Twente. Dit initiatief sneuvelde een jaar of zes later, maar werd in het laatste decennium van de vorige eeuw nog eens nieuw leven ingeblazen. Ook toen was ik van de partij. Tegelijk maakte ik tussen 1993 en 2000 samen met Bauke Hoekstra en Jené Wessels deel uit van de gemeenteraadsfractie. Het was een fijne tijd met deze twee mensen, die altijd constructief denken aan hard werken paarden.

En nu is het 2009! Ik heb erin bewilligd om reserve te staan, maar... als de kiezer ons 5 zetels waard acht, gaan we er met elkaar voor in het nieuwe jaar!

We rekenen op uw steun en inzet de komende periode. Christelijke, en dus sociale, positief getoonzette politiek: de Wierdense samenleving is ermee gediend.