Moties

Moties & Amendementen

Schriftelijke vragen ex. artikel 37 inzake ontslag ‘weigerambtenaar’

donderdag 17 november 2011 12:00 Geacht College, Als fractie hebben wij kennis genomen van uw voornemen om een ambtenaar van de burgerlijke stand, die gewetensbezwaren heeft tegen het trouwen van mensen van gelijk geslacht, te ... lees verder

Motie Jubileum geste

dinsdag 15 november 2011 12:00 De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 15 november 2011. Overwegende dat:  Wierden vele goede initiatieven herbergt waarmee de (verre) naaste gediend wordt. Deze initiatieven ... lees verder

Motie Begroting 2012 - zoekrichtingen

dinsdag 15 november 2011 12:00 De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 15 november 2012. Overwegende dat: Wierden zich niet kan onttrekken aan alle negatieve landelijke effecten noch aan alle omgevingseffecten... lees verder

Motie Begroting 2012 - begrafenisrechten

dinsdag 15 november 2011 12:00 De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 15 november 2011; Gelet op het voorstel van het college om de begrafenisrechten met 6,9 % bovenop de inflatie te verhogen; Overwegende, ... lees verder

Motie duurzame energie

zaterdag 29 oktober 2011 12:45 De gemeenteraad van Wierden, bijeen in vergadering op 25 oktober 2011. Overwegende dat: De gemeente Wierden een belangrijke taak en verantwoordelijkheid heeft om hernieuwbare energie op te wekken.... lees verder

Amendement Startersleningen

maandag 04 juli 2011 22:56 De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 5 juli 2011 ; gelet op het feit dat: er op dit moment nog nauwelijks geld is om door te kunnen gaan met het verstrekken van ... lees verder

Motie coöperatie hernieuwbare energie opwekking

maandag 04 juli 2011 22:54 De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 5 juli 2011; overwegende dat: De gemeente de taak heeft om hernieuwbare energie te stimuleren Een werkgroep ‘Hernieuwbare Energie’ ... lees verder

Motie Hernieuwbare Energie

maandag 04 juli 2011 22:52 De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 5 juli 2011; Overwegende dat: De gemeente de taak heeft om hernieuwbare energie te stimuleren De gemeente in Zuidbroek flinke stukken ... lees verder

Motie benoembaarheid wethouders

zaterdag 13 november 2010 22:29 AANGENOMEN Agendapunt 3, coalitieakkoord CDA-PPW. De raad van de gemeente Wierden, bijeen op 11 mei 2010: Gelezen het coalitieakkoord van de coalitiepartners CDA en PPW voor de periode 2010-2014, ... lees verder

Motie windmolens van de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Wierden

donderdag 23 september 2010 19:22 AANGENOMEN De raad van de gemeente Wierden in vergadering bijeen op 6 juli 2010; Kennis genomen hebbende: van het plan voor de oprichting van een lijn met 13 windmolens, waarvan 4 op Wierdens ... lees verder