Successen

Successen ChristenUnie Wierden-Enter

De fractie van de ChristenUnie heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt om de volgende punten te realiseren:

 • Ouderen nota eindelijk gerealiseerd.
 • ChristenUnie voorstel verlaagt OZB in Wierden.
 • Toezegging van burgemeester Kobes dat hij nog "voor de algemene beschouwingen in 2006" in Wierden zal wonen.
 • Samen met andere fracties wegstemmen soloactie initiatiefvoorstel CDA over Cultureel Centrum.
 • Opnieuw in beeld brengen van mogelijkheid om de Enterse Zomp door de Regge te laten varen.
 • Toezegging wethouder dat er binnen 3 jaar in Wierden weer een vaste muziekkoepel zal zijn.
 • Verkeersdrempels worden niet meer geplaatst, alleen met toestemming van de raad.
 • Er zijn veel minder verkeersdrempels gerealiseerd dan gepland.
 • De looppaden op de begraafplaats in Wierden zijn verbeterd.
 • De verlichting naar sportpark Wierden veel beter geworden.
 • De zwaksten in onze gemeente hebben regelmatig onze aandacht en zorg gehad, via diverse punten:
  • Maatschappelijk werk, 
  • Asiel zoekers, 
  • Kinderen in de knel. 
 • Het meedenken en helpen, met burgers die hun belangen wilden duidelijk maken aan de politiek in Wierden.