Speerpunten

Speerpunten (tweantse sproake)

ChristenUnie Wierden-Enter: wat wi-w?

  • Viej wilt geane dat gemeente Wierden opvaalt as ne Christelijke plattelaandsplaatse binnen de Netwaarkstad en de Regio Tweante
  • Viej zeent d’r vuur um nog mear te hope te doon met de gemeenten Riessen-Hoalten, Heldern en Tweanteraand
  • Viej zit d’r achterhèn dat d’r nen zogezegde jeugdbraandwear keump um de jonge leu besèf te gewen wat veailigheaid is; en da-j zo op ’n doer ook nog ne vriejwillige braandwear hebt
  • Omwille van de leefbaarheid, dient er in nieuwe wijken een centraal punt van activiteiten te zijn, de sociale kern. De ChristenUnie pleit voor een “hart in de wijk”.
    In de nieje wieken mu-j good können leaven. Doar mut dus in ’t miln ne stea wean woer völle te doon is, alns keump doar te hope. De Christen Unie mag lieden dat d’r een “hatte in de wieke” keump.  

In oonze gemeente mut éne stea bliewen, woer a-j terechte köant met alns woer as ie oe noar oawer maakt;  en woer a-j alns oawer de zorg op köant heuren. Viej mut d’r good achterhen zitten um alns oet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te halen wat d’r in zit

Viej wilt d’r geane ene hebben den zik met de problemen in ’n gezin bemöait en doar van alns regelt. Met ’t oge op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning mut d’r ene wean den a-j doar op an köant sprekken.

Gezinnen zeent ’n sloetsteen van ne gezoonde samenleaving De Christen Unie wil alle pötte biej het veur  dat ’t good geet met de gezinnen.

  • Doar mut een koppel kommen dat ’t spil achter de bokse zit as ’t um de  reconstructiewet geet
  • Viej wilt geane dat elkenene zi-k  op zöandag terugge hooldt. ’t Keump d’r op dale da-j efkes vot zeent van ’t gedoo van elken dag, nit waarken of ’n aandern an ’t waark hoolden, te hope goan en ’n zöandag an God besteaden.

Viej zeent vuur nen gemeentelijken bedriefsleider, den d’r vuur zorget dat het de oondernemmers in oonze gemeente ansteet.

  • Viej zeent  gleujnig vuur nen mojen plas miln in ’t dorp, en dat d’r gebouwen komt op de stea woer non ’t spil van Van Buuren steet, in Wierden.  Het mut van ’n dood spil noar ’n plezerig gedoo,  dat de parkeerplaatse nen plas wordt um te spöllen, woer a-j oe dale köant smieten en woer wat te verhaandelen vaalt.