Verkiezingsprogramma

Lees het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (pdf).

Lees het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (online doorbladerbaar).

De ChristenUnie is een politieke partij die haar uitgangspunten baseert op de Bijbel en dit in de dagelijkse (politieke) praktijk toepast. We zijn een vereniging van Christenen (uit tal van kerken) die zich vanuit een persoonlijke relatie met God inzetten voor de maatschappij. Enthousiasme en betrokkenheid zijn onze drijfveren. Wij werken graag samen aan uw geluk!

Op 19 maart 2014 bepaalt u, als inwoner van de gemeente Wierden, wie de komende periode namens u aan de gemeenteraad deelneemt.. Daarmee geeft u mede richting aan het beleid van de komende jaren. De ChristenUnie wil hieraan, net als in de afgelopen jaren, constructief bijdragen. Dit doen we met gedreven en enthousiaste kandidaten, die geselecteerd zijn op kwaliteit en politieke affiniteit. De ChristenUnie zet daarbij in op drie zetels in de gemeenteraad en is bereid om na de verkiezingen verantwoordelijkheid te dragen in het college van burgemeester en wethouders.

In dit programma doen wij uit de doeken wat onze plannen en ideeën zijn voor de komende raadsperiode. We geven onze visie op diverse onderwerpen die u als inwoner of ondernemer aangaan. Het is belangrijk een visie om te zetten in daden. Daarom vertalen we onze visie in dit verkiezingsprogramma ook steeds in te realiseren doelen. En gaan we aan de hand van 10 concrete speerpunten ‘de boer op’.

Stem ChristenUnie, kies voor:

  1. Oog voor elkaar en zorg dragen voor kwetsbaren
  2. Waarde(n)volle zorg, met keuze voor welzijn en identiteit
  3. Onderwijsaanbod van peuters tot en met tieners
  4. Behoud van bibliotheek en zwembad
  5. Marktconforme prijzen bouwkavels
  6. Realisatie Park De Esrand en andere groene dorpsranden
  7. Toekomstperspectief voor MKB en agrarische sector
  8. Behoud rustdag, geen koopzondagen
  9. Glasvezel/breedband in buitengebied en op bedrijventerreinen
  10. Slanke overheid, met optimale samenwerking in Twente

Geef geloof een stem, ook op 19 maart 2014!