Voorstelrondje kandidaten

Even voorstellen: 1. Riet Eshuis

Enthousiast zijn om iets te doen in de samenleving.

Ook óf juist als christenen horen we met de voeten in de klei te staan. In de klei van een wereld waarin God wil dat het goede zal gebeuren en waarin voor ons een opdracht is weggelegd. Ook een politieke opdracht. De bijbel gaat ons daarin voor. In het maatschappelijk verkeer, in alle betrekkingen waarin we staan, hebben we iets 'goeds' te doen. (Rom. 13:3; 1 Petr. 2:12). Christenen zijn mensen die iets goeds willen doen. Hiervoor wil God mensen gebruiken. En daarvoor wil Hij ook de politiek gebruiken.

Sinds 2010 lijsttrekker en ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik weer het gezicht voor de ChristenUnie.  Met trots, mag ik wel zeggen, want zowel landelijk als lokaal doet de ChristenUnie het goed.  Waarden als betrouwbaar, rentmeesterschap en omzien naar kwetsbaren kenmerken de partij. 

In de achterliggende periode hebben wij ons sterk gemaakt voor thema’s als Duurzaamheid, Transparantie in het openbaar bestuur en heel concreet een Park op de Esrand.

Voor wie mij niet kent: Ik ben getrouwd met Johan en met ons gezin wonen we in Hoge Hexel, waar het goed toeven is. De combinatie tussen wonen in een wijk en genieten van het landelijke leven is volop aanwezig.  Voorzieningen zoals basisschool, kerk, Kulturhus en ’t Skoap’nskot, maken het wonen in deze kleine kern extra aantrekkelijk. 

In het dagelijks leven ben ik (parttime) werkzaam als coördinator voor de Tourist Info Wierden-Enter. 

Als fractievoorzitter ben je allrounder op alle beleidsvelden, waarbij mijn bijzondere interesse uitgaat naar de jeugd/jonge gezinnen. We leven in een boeiende tijd waarin er veel verandert op gebied van zorg, jeugd, werk en voorzieningen. We zoeken samen oplossingen, waarbij mensen zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Met het oog op de komende verkiezingen houden we zeker rekening met college deelname. Niet in de laatste plaats, omdat aannemelijk is dat er niet langer met twee maar met drie partijen een coalitie gevormd zal moeten worden.  De ChristenUnie is afgelopen periode een goede partner gebleken en  bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Even voorstellen: 2. Jeroen Regtuijt

Direct na onze bekende lijsttrekker volg ik, als nieuwkomer, op een tweede plaats op onze lijst. Met 37 jaar jong van geest én lijf en gelukkig getrouwd met Trudy. Samen met onze vier kinderen (allen op basisschool De Driesprong) wonen we sinds 2010 in Hoge Hexel. Daarvoor hebben we een jaar of tien in Rijssen gewoond.

In het dagelijks leven ben ik Hoofd Bedrijfsvoering bij de Regio Twente. Een boeiende en dynamische organisatie, waarin de nodige samenwerkingskracht van Twente is gebundeld. Eerder werkte ik ruim 8 jaar bij de gemeente Enschede en een jaar of 6 bij een adviesbureau. Zowel de gemeentelijke als de commerciële wereld zijn me dus niet vreemd.

Naast mijn werk ben ik bestuurslid Plaatselijk Belang Hoge Hexel en bestuurslid (toezichthouder) bij scholenvereniging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter. En actief voor de fractie van de ChristenUnie Wierden-Enter. Dit alles ook met dank aan steun en toeverlaat van het thuisfront.

Toen mij gevraagd werd een hoge plek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie te vervullen, was ik daar snel uit. Enerzijds omdat ik het belangrijk vind zelf concreet bij te dragen aan onze samenleving. Alleen roepen langs de zijlijn is wat mij betreft te gemakkelijk. Anderzijds omdat de politiek me boeit. Over smaak valt natuurlijk te twisten…

Bij mijn keuze voor de ChristenUnie spelen het christelijke karakter, de visie en de betrouwbaarheid een belangrijke rol. Daarbij mag ook de persoonlijke klik met de fractieleden niet onvermeld blijven; samen bouwen doe je immers als team. Tot slot: van de landelijke Christelijke partijen die in Wierden actief zijn, spreken de identiteit en werkwijze van de ChristenUnie mij het meest aan.

De komende jaren vragen lange termijn visie van ons. Bijvoorbeeld op de decentralisaties (zorg en participatie) en de verwachte krimp van Wierden (kaveluitgifte en goede voorzieningen, zoals voortgezet onderwijs). Met een slanke gemeentelijke organisatie, die klantgericht de samenwerking (WT4 en Twente) zoekt. Dit vraagt om eenvoud in regels en meer ruimte voor bedrijven, zoals MKB en landbouw. En om aansluiting bij de werkelijkheid; Wierden telt bijvoorbeeld heel veel forensen, die elders in Twente werken.

Even voorstellen: 3. Kees van Dijk

3e op de kandidatenlijst van de  ChristenUnie! Wie is dat? Graag stel ik mij voor. Kees van Dijk, 54 jaar,  gehuwd met Monique. Samen hebben we vijf kinderen en een prachtige kleindochter. Sinds 2004 wonen we opnieuw in Wierden. Iets preciezer, in Notter, aan de Nijverdalsestraat.  Eerdere woonden we in Enter. Daar werkte ik bij de politie. In Enter was ik kerkelijk actief. Ook nu ben ik weer kerkelijk actief binnen de Hervormde kerk te Wierden. Mijn arbeidzame leven speelt zich inmiddels af bij de Rabobank. Sinds jaar en dag ben ik lid van de ChristenUnie. Waarom? Eigenlijk wordt dat weergegeven door onze slogan “Geef geloof een stem”.  Dat geloof maakt dat ik met overtuiging invulling tracht te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid sta ik nu als nieuwkomer op plaats drie van onze kandidatenlijst. Inderdaad, geen politieke ervaring maar wel voorzien van een behoorlijk aantal jaren werkervaring in diverse disciplines. Deze ervaring zet ik graag in voor de inwoners van de gemeente Wierden. Van harte ondersteun ik de speerpunten van ons programma. Speerpunten die invulling geven aan het door God opgedragen rentmeesterschap. Natuurlijk zijn er speerpunten te noemen die mij bijzonder interesseren. Ik noem veiligheid, focus op werk en ondernemers en een financieel gezonde overheid.  Gelet op mijn politionele en bancaire achtergrond is dat niet zo vreemd. Persoonlijk vind ik een klantgerichte overheid erg belangrijk. Dit geldt ook voor de lokale overheid. Dat daarbij die overheid haar financiële huishoudboekje goed in orde moet hebben, mag wel duidelijk zijn. Voor mij geldt dat de christelijke identiteit van de ChristenUnie het startpunt is. De Bijbelse normen en waarden geven immers goede en betrouwbare handvatten. Daarbij springen vooral naastenliefde, rentmeesterschap en gerechtigheid een belangrijke rol. Dit zijn voor mij de kernwoorden voor wat betreft de periode 2014 -2018. Deze Bijbelse boodschap omzetten in daden is de persoonlijke uitdaging en opdracht. Ons verkiezingsprogramma vertelt daar een helder verhaal over!

Even voorstellen: 5. Ryan Nijzink

Mijn naam is Ryan Nijzink (33), getrouwd met Hanneke, en samen met onze drie kinderen (5, 2, 0 jaar) wonen we in De Weuste. Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in het mooie Wierdense buitengebied. In 2005 studeerde ik af als landbouweconoom en werkte  vervolgens in de agrarische makelaardij. Momenteel ben ik werkzaam als rentmeester/taxateur bij Arcadis. Kerkelijk ben ik betrokken bij de Hervormde Gemeente van Wierden (PKN).

In 2007 maakte ik heel bewust de keuze voor de ChristenUnie door actief lid te worden van de schaduwfractie. Met name het christelijk-sociale beleid van deze partij spreekt me aan. De zorg voor de kwetsbare medemens  en de zorg voor de schepping (bijbelse opdrachten) tref ik bij geen andere partij méér aan.

Op de kandidatenlijst mag ik plaats 5 innemen!  En daarnaast ook campagneleider zijn, hetgeen betekent dat ik nauw betrokken mocht zijn bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma en campagneplan.

In de gemeentelijke politiek ligt mijn passie voornamelijk bij de grondgebiedszaken. Van dorpscentra tot en met het Wierdense Veld en alles wat er tussenin zit. De komende raadsperiode zullen op dit gebied onder meer de stagnerende bouwkaveluitgifte en de Natura/2000-problematiek roepen om een oplossing.  Een oplossing waar de ChristenUnie graag haar constructieve steentje aan bijdraagt. De gemeente kampt ook met andere uitdagingen zoals de zorgtaken die de gemeente krijgt overgeheveld van het Rijk. En dat alles in een tijd van steeds verder gaande bezuinigingen. Het sluitend krijgen van de gemeentelijk begroting zonder forse lastenstijging voor de inwoners zal de komende jaren lastig worden. De ChristenUnie is een partij die er naar streeft dat ambities en financiën in evenwicht zijn zonder forse lastenverzwaring voor de inwoners.

Het zou mooi zijn als 19 maart 2014 verandering brengt in Wierden. Al veel jaren wordt het college van burgemeester en wethouders gevormd door het PPW en het CDA. Het zou goed en verfrissend zijn als tot dit dagelijks bestuur ook eens een andere partij toetreedt. Durf te kiezen:  Stem ChristenUnie!!