Start

'De Passie verdient een mooie locatie'

Keeswoensdag 15 augustus 2018 11:14 De vogel vloog weg en de bestemming 'De Esrand' kwam weer vrij. Direct nadat bekend werd dat er geen hotel gebouwd zou worden, heeft de ChristenUnie hierover vragen gesteld aan de toenmalige wethouder. En het bleef stil... lees verder
Labels

Denkt en praat u ook mee in onze gemeente over het huidige afvalbeleid?

trashcandinsdag 03 juli 2018 13:22 Vandaag, 3 juli, wordt een tweede afvalnieuwsbrief bezorgd bij de inwoners van onze gemeente. Behalve dat deze nieuwsbrief feiten bevat over onder andere inzamelcijfers en het voorkomen van stankoverlast, wordt deze nieuwsbrief ook gebruikt om een enquête onder de aandacht te brengen. Omdat wij het als Christen-Unie Wierden-Enter belangrijk vinden dat onze inwoners meedenken in de gemeente, willen wij op deze manier ook de enquête onder uw aandacht brengen. Via wierden.ikpraatmee.nl kunt u deelnemen aan deze enquête. Deze is samengesteld met medewerking van de Kerngroep afval, wethouder Richard Kortenhoeven, Twente Milieu en een afstudeerder. lees verder
Labels

NEW en CDA steunen onderzoek gedoogmogelijkheid zondagsopenstelling

Coalitiewoensdag 06 juni 2018 09:55 Hard schreeuwen op social media loont. Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering in Wierden. Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord werd door PPW en VVD een motie ingediend om zondagsopenstelling te gedogen. Dit naar aanleiding van berichten van een Enterse ondernemer over zijn voornemen om de winkel op zondag te openen, ondanks het feit dat dit niet is toegestaan. Naar aanleiding van het antwoord van de gemeente (zij handhaven totdat een nieuwe verordening is vastgesteld) en de reacties op Facebook vroegen PPW en VVD het college een dergelijke openstelling te gedogen. lees verder
Labels

Algemene Ledenvergadering

Vergaderingdinsdag 05 juni 2018 11:50 Op maandag 18 juni aanstaande heeft het bestuur een algemene ledenvergadering georganiseerd. Deze vindt plaats in gebouw Hebron (Burg. J.C. van den Bergplein 3, Wierden). We starten om 20.00 uur en vanaf 19.45 staat de koffie voor u klaar. Tijdens deze avond zal het bestuur u onder andere informeren over wijzigingen binnen het bestuur en het gevormde college. Daarnaast zal afscheid genomen worden van Jeroen Regtuijt en Jan Teunis. Wij ontmoeten u graag maandag 18 juni! lees verder
Labels

Enthousiast, kritisch, constructief!

Jan-Willemdinsdag 29 mei 2018 07:36 Afgelopen week werd maar eens duidelijk hoe toegankelijk het gemeentehuis is. Mijn dochter hield samen met haar vriendin een spreekbeurt over de gemeente Wierden. Hieraan werd enthousiast meegewerkt door de burgemeester en zijn secretaresse. Een geweldige ontvangst voor de klas met een drankje en een soes, uitleg over de geschiedenis van Wierden én een bijdrage van burgemeester Robben over de functie van burgemeester, de raad en de verschillende klompen in zijn kamer. De spreekbeurt werd kritisch beoordeeld (tips) en constructief geprezen (tops). De woorden enthousiast, kritisch en constructief waren helemaal van toepassing op deze ochtend... lees verder
Labels

Blog