2e op de kandidatenlijst van de ChristenUnie! Wie is dat?

Rietdinsdag 27 februari 2018 10:17

De tweede plek op onze kieslijst wordt gevuld door Riet Eshuis-Egberts. Voor velen al een bekende binnen de ChristenUnie Wierden-Enter. Toch stelt ze zich (opnieuw) aan u voor.

Ik ben Riet Eshuis-Egberts, 49 jaar, getrouwd met Johan en moeder van een kwartet meiden en gezinhuisouder Bij Eshuis. Daarnaast deeltijd werkzaam als coördinator in de toeristische sector. In 2010 ben ik begonnen als fractievoorzitter en begin dit jaar heb ik op eigen verzoek het voorzitterschap overgedragen aan Kees van Dijk. Dit jaar sta ik als nummer 2 op de kandidatenlijst, met de ambitie om de komende vier jaar opnieuw mee te doen. Ik vind het belangrijk om mij actief te blijven inzetten voor de gemeente. Dit blijkt ook uit de nevenactiviteiten die ik uitvoer naast mijn betrokkenheid in de gemeentelijke politiek. Ik ben ook actief als bestuurslid van St. Cultureel Erfgoed Hoge Hexel, actief in de Pastoraat bij Ichtus en overblijfmoeder op De Driesprong in Hoge Hexel.

Als Christen heb ik veel houvast aan mijn geloof. Dat is van wezenlijk belang voor mijn doen en laten. Op die basis functioneer ik. Daarom voel ik mij het beste op mijn plek binnen de ChristenUnie. Er zijn een aantal punten binnen het verkiezingsprogramma die mij, met mijn interesses en ervaringen, nader aan het hart liggen. Zo vind ik het belangrijk om de zondagsrust in ere te houden. We gunnen elk gezin een dag rust in de week en proberen op die manier de gezinnen te beschermen. Andere speerpunten die binnen mijn interessegebieden liggen zijn het voorkomen van eenzaamheid, een duurzaam schoolgebouw voor De Passie en levendige (dorps)kernen.

Ten slotte wil ik eindigen met een vers uit Micha 6 (8): “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”. Dit vers uit de Bijbel spreekt mij zeer aan en vormt voor mij ook de basis waarop ik mijn rol als raadslid invulling wil geven. Opkomen voor recht en gerechtigheid, trouw te zijn en daarin de weg van God gaan. We dragen een verantwoordelijkheid voor onze omgeving. We leven niet als kluizenaar, maar als burgers onder elkaar. Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn. Door goed te doen gaat er een positieve boodschap van je uit. En dit wil ik uitdragen als raadslid binnen de gemeente.

Heeft u nog vragen of wilt u contact opnemen met Riet Eshuis-Egberts? Dat kan via de mail.

Labels

« Terug