Eshuis: Kerken niet uitsluiten als trouwplek

Riet Eshuis Driehoek 17-02-2016vrijdag 26 februari 2016 21:18

"Kerken niet uitsluiten als plek om te trouwen" dat is de stelling van Riet Eshuis in De Driehoek van 17 februari jl.
De tekst is hieronder integraal weergegeven. Helemaal onderaan staat de link naar de website van De Driehoek.

Trouwen kan tegenwoordig steeds meer rekenen op een persoonlijke inkleuring van de huwelijksceremonie en dat betreft ook de locaties waar een huwelijk voltrokken wordt. De trend is dat er steeds meer buiten het gemeentehuis getrouwd wordt en daar is vorig jaar in Wierden ruimhartig op ingespeeld door het trouwen op locatie mogelijk te maken. Het is sindsdien mogelijk om op elke gewenste locatie in de gemeente Wierden te trouwen. En wordt er vaker getrouwd op eenzelfde locatie getrouwd dan kan die locatie aangewezen worden als ‘huis der gemeente’. Dat geeft enkele financiële en administratieve voordelen. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel en gaf het College opdracht om nadere regels voor de procedure uit te werken.

En een van die regels is een opmerkelijke. Naar aanleiding van een verzoek vanuit een van de kerken in Wierden, heeft het College bepaald dat een huwelijksvoltrekking in de kerken niet wordt toegestaan. De kerken worden uitgesloten als eenmalige locatie of om aangewezen te worden als ‘huis der gemeente’. De reden die men hiervoor aanvoert is dat men streeft naar een duidelijke scheiding tussen Kerk en Staat.
Maar de scheiding tussen Kerk en Staat is een algemeen aanvaard principe dat religieuze instellingen in Nederland en de Nederlandse Staat zich niet met elkaar bemoeien. Zij hebben geen inhoudelijk en institutionele zeggenschap over elkaar. De scheiding vloeit voort uit de vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginsel, die in de grondwet zijn vastgelegd. Institutionele zeggenschap wil zeggen dat de kerk de staat de wet niet mag voorschrijven en de staat zich niet mag bemoeien met bijvoorbeeld theologische kwesties. Het principe tussen kerk en staat is geen scheiding tussen politiek en religie. Die kennen wij in Nederland gelukkig niet. Zo kan ik op basis van mijn levensovertuiging besluiten nemen en dit ook als zodanig benoemen. Ook kunnen levensbeschouwelijke organisaties zonder problemen subsidies van de staat ontvangen als die ingezet worden voor het algemeen belang.

Wanneer een kerk, die in gebruik is als kerk, als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk wordt gebruikt, is er nog steeds sprake van organisatorische en bestuurlijke scheiding tussen kerk en staat. Immers de regels voor het burgerlijk huwelijk zijn wettelijk vastgelegd en gelden voor alle trouwlocaties. De kerk kan geen verandering in de mogelijkheden van het burgerlijk huwelijk tot stand brengen. Daarom pleit de ChristenUnie ervoor om kerken niet uit te sluiten als trouwlocatie en de keuze bij de kerken te laten.

Link naar het artikel: website De Driehoek

 

Labels

« Terug